Bookmark and Share

Kto jest odpowiedzialny za prowadzenie leczenia płodu u zdrowej ciężarnej?

Lekarzem bezpośrednio kierującym i nadzorującym stan ciężarnej i płodu, który wymaga leczenia jest położnik, zazwyczaj ordynator oddziału lub jego zastępca.

W procesie leczenia naszego nienarodzonego pacjenta w I„CZMP bierze udział wiele osób: lekarze zajmujący się diagnostyką serca płodu, serca kobiety ciężarnej, lekarze wykonujący rutynowe badania USG, lekarze zajmujący się badaniami krwi ciężarnej, a czasami również krwi płodu w laboratorium.Są to zazwyczaj trudne i skomplikowane sprawy, zarówno z punktu widzenia ciężarnej (wymagają one dużo cierpliwości i czasu), jak i lekarskiej, oraz organizacji pracy w szpitalu.

Jesteśmy tutaj po to, aby starać się pomagać naszym pacjentom, również tym jeszcze nienarodzonym, ale już się rozwijającym. Tylko nasz wspólny wysiłek, ciężarnej i zespołu lekarzy może zakończyć się sukcesem.