Bookmark and Share

papier firmowy orpkp

Łódź, 1. X. 2008

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w

Konferencji Kardio-Prenatal

organizowanej przez Sekcję Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego oraz Zakład Diagnostyki i Profilaktyki Wad Wrodzonych UM i ICZMP w Łodzi

28 listopada 2008 w Hotelu Nowa Gdynia w Zgierzu k/Łodzi.


Rozpoczęcie godz. 10.00 , zakończenie godz. 16.30
Zakres merytoryczny Konferencji obejmie omówienie i podsumowanie realizacji Programu Ministerstwa Zdrowia Kardio-Prenatal 2007-2008. W trakcie Konferencji swoje prace zaprezentują ośrodki typu C, B i A Programu Kardio-Prenatal.
Więcej informacji dotyczących programu Kongresu, znajdzie Państwo na stronach internetowych (www.fetalecho.pl, www.orpkp.pl).
Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w konferencji.


Program konferencji


Prof. Maria Respondek-Liberska
Kierownik Programu Ministerstwa Zdrowia
Kardio-Prenatal