Bookmark and Share

Sekcja

Przypominamy członkom Zarządu Sekcji oraz Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kardiologii Prenatalnej o naszym spotkaniu w dniu 27 lipca 2012 w Łodzi.
W przypadkach losowych prosimy o przygotowanie się do telekonferencji