Bookmark and Share

Sprawozdanie z Konferencji Sekcji Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej PTU 17-18 października 2003 Łódż/Walewice

Sprawozdanie z Konferencji
Sekcji Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej
Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficzngeo

W dniach 17/18.X.2003 w Walewicach koło Łodzi , dzięki wsparciu finansowemu ze strony Amerykańskiej Fundacji March of Dimes odbyła się kolejna Konferencja naszej Sekcji.

Dlaczego Walewice? Posługując się na co dzień w naszej pracy bardzo nowoczesną technologią ultrasonograficzną od święta, a taką właśnie chwilą świąteczną są nasze spotkania, staramy się wracać pamięcią do naszej polskiej tradycji i historii.

Poza I„CZMP” spotkaliśmy się przed kilku laty w urokliwym Nieborowie, a tym razem w położonych między Piątkiem a Sobotą Walewicach, a właściwie jednym z pierwszych w Polsce klasycystycznych pałaców (z r. 1783).

W Pałacyku Walewskich w 1810 r. urodził się Aleksander Walewski, syn Marii Walewskiej i Napoleona Bonaparte, co inspirowało później wielokrotnie nie tylko historyków ale twórców filmowych jak i pisarzy.

Nasze spotkanie (najliczniejsze z dotychczasowych - liczba uczestników ok. 140) zostało podzielone na dwa dni: dzień I - angielskojęzyczny, dzień II - polski.

Konferencja nasza, pod honorowym patronatem Rektora UM w Łodzi została otwarta przez Prorektora ds. Nauki, Prof. Liberskiego. Z gości honorowych zaszczycił nas także Dyr. A. Charzewski - Przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia m. Łodzi.

Pierwszą sesję poprowadzili: Prof. K. Kubicka - kardiolog dziecięcy wieloletni kierownik Kliniki Kardiologii Dziecięcej CZD oraz Prof. R. Klimek - jeden z najwybitniejszych polskich położników i ginekologów, dr honoris causa UJ. Odnotowywuję ten fakt z prawdziwą satysfakcją iż nasi nestorzy, reprezentujący odrębne dziedziny medycyny utożsamiają dzisiaj iż właśnie taki mariaż jest kluczowy dla rozwoju prenatalnej kardiologii.

Pierwsza sesja składała się z wykładów naszych wspaniałych gości z zagranicy: Prof. M. Katz z Uni. Columbia w N. Yorku prezentował dane z WHO n/t występowania i częstości wad wrodzonych, Prof. J. Huhta z Univ. Of Tampa, Florida mówił n/t niewydolności krążenia płodu, Prof. S. Weiner z Jeffreson Univ Philadelphia miał wykład na temat chorób ciężarnych wpływających na układ krążenia płodu.

W kolejnej sesji: dr M. Grzesiak przestawił aktualny stan wiedzy n/t echokardiografii w 1 i na początku 2 trymestru ciąży, dr J, Dangel n/t wiarygodności badań echokardiograficznych, ograniczeń i możliwości ewentualnych błędów, dr A. Włoch n/t znaczenia badania serca płodu w wadach pozasercowych - badania dwuośrodkowe, dr K. Janiak n/t dysproporcji w obrazie 4 jam serca (był to temat jej pracy doktorskiej - dane najnowsze jeszcze nie publikowane) oraz pisząca niniejsze sprawozdanie. Mój wykład dotyczył oceny kosztów transportu noworodków z wadami serca bez diagnostyki prenatalnej, celem zwrócenia uwagi na nowy dotąd niedoceniany aspekt prenatalnej diagnostyki obrazowej. Aktualnie w skali kraju ok. 26 mln złotych wydawanych jest rocznie na transport noworodków z wadami wrodzonymi do ośrodków referencyjnych.

Gdyby upowszechnić i prawidłowo wykonywać prenatalne badania obrazowe w systemie służby zdrowia pozostałyby istotne środki do lepszego wykorzystania np. w terapii tych samych pacjentów.

Pierwszy dzień konferencji zakończyło wieczorne spotkanie towarzyskie w „gotyckiej” piwnicy pałacyku.

Dzień polski konferencji rozpoczął wykład Prof. K. Szaflika na temat terapii u płodu, jak zwykle bardzo sugestywny, wzbudził duże zainteresowanie. Kolejne trzy wykłady położników dotyczyły problemu sposobu i czasu ukończenia ciąży: w wadach wrodzonych - Prof. J. z I„CZMP”, w zaburzeniach rytmu doc. J. Sikora ze Śląskiej AM, oraz w niewydolności krążenia Prof. K. Czajkowski - z AM w Warszawie. Pomimo trudnych tematów panowie byli znakomicie przygotowani, zarówno do prezentacji jaki dyskusji.

Kolejna ciekawa sesja poświęcona była problemom neonatologicznym: Prof. K. Kornacka z AM w Warszawie przedstawiła problem postępowania w wadzie „niemej klinicznie”, Prof. J. Świetliński n/t postępowania u noworodka wymagającego interwencji chirurgicznej bezpośrednio po urodzeniu, a Prof. E. Helwich omówiła w sposób niezwykle dydaktyczny zagadnienie dotyczące postępowania neonatologa w wadzie letalnej u noworodka.

Następna sesja dotyczyła psychologicznych aspektów prenatalnej diagnostyki kardiologicznej, a zapoczątkowała ją emisja „naszego wątku” zrealizowana przez twórców serialu „Na dobre i na Złe”. Jak kobiety oceniają naszą pracę, czy i w jakim stopniu powinniśmy je informować o problemach nienarodzonego dziecka omówiła na bazie doświadczeń zdobytych jako wolontariusz - psychologmgr M. Ledwoń z Uniwersytetu Łódzkiego. Nieco pod innym kontem omówiła ten problem studentka medycyny A. Roczek analizująca ankiety naszych pacjentek.

Te bardzo trudne ale jakże ważne aspekty naszej działalności znakomicie podsumowali prowadzący sesję Prof. R. Walknowska - położnik z AM w Szczecinie oraz Prof. A. Sysa - kardiolog dziecięcy z I„CZMP”, mówiąc iż często zapominamy iż w medycynie poza lekami czy zabiegami istnieje inny ważny element terapii a jest nim słowo.

Kolejna sesja polegała na przedstawieniu konkretnych przypadków z naszej praktyki.

Znakomicie swoje zadania wypełnili: dr Piotrowicz z ImiDz w Warszawie, opisała przypadek postępowania u płodu i noworodka z częstoskurczem, dr E. Wojciechowska - przedstawiła przypadek guza serca płodu w przebiegu rodzinnie występującej choroby Bourneveilla,

Dr Szajnert - położnik z Rzeszowa - omówił przypadek prawidłowo wykrytej i wstępnie zdiagnozowanej wady serca płodu powikłanej dodatkowo toxoplazmozą, dr K. Piotrowski przedstawił inny przypadek prawidłowo wykrytej wady serca płodu i losy ciężarnej i jej dziecka w I„CZMP” a dr Chamela z AM w Warszawie przedstawiła dane dotyczące istotnej poprawy diagnostyki prenatalnej po przeniesieniu poradni kardiologii prenatalnej z CZD w Warszawie do Kliniki Położniczo-Ginekologicznej.

W ostatniej sesji Prof. K. Wróblewski z Univ of Pennsylvania w Philadelphii zaprezentował ostatnie trendy w edukacji poprzez internet, dr M. Grzesiak oraz dr dr S. Foryś - przedstawili przypadki diagnostyki kardiologicznej w przykładowych złożonych wadach serca płodu. Bardzo trudną prezentację pod względem technicznym przedstawił student medycyny A. Smętkowski, który zestawił cyfrowo zapisane sekwencje różnych ruchów u płodu obserwowanych w czasie naszych badań.

Prof. J. Gadzinowski prowadzący tę sesję zwrócił uwagę iż stajemy tuż przed erą telemedycyny, a skoro można ja zastosować w USA czy Australii trzeba także przygotować się do takich możliwości również w Polsce.

Na zakończenie dr K. Janiak podsumowała wyniki konkursu ultrasonograficznego prowadzonego od stycznia 2003 na naszej stronie internetowej (www.umed.lodz.pl/fetalecho/).

Laureatem konkursu został dr T. Szajner z Rzeszowa, który otrzymał pamiątkowy dyplom oraz nagrodę finansową (500 zł).

Zakończenie naszego spotkania miało miejsce tuż przed zachodem słońca, ale jeszcze w jego blasku grupa najbardziej wytrwałych zasmakowała przejażdżki bryczkami wokół majątku Walewskich, ulubionych terenów łowieckich wielu gości z zagranicy....

Ostatnim akcentem spotkania w Walewicach była kolacja przy świecach i płonących drzewcach w pałacowym kominku. Pierwszy toast wzniósł Prof. J. Huhta - „for Napoleon” a drugi toast wznieśliśmy za zdrowie Prof. M. Katza, który w tym czasie jechał już w stronę Okęcia. Dzięki telefonii komórkowej mógł jednak usłyszeć 100-lat - śpiewane gromkim chórem specjalnie dla niego....

Reasumując - spotkanie było sukcesem wszystkich którzy w nim uczestniczyli i jeśli można by zmierzyć „temperaturę” licznych E-maili, listów i telefonów które otrzymałam było całkiem „gorące” i pomimo pałacowych chłodów pozostanie w pamięci uczestników jak i organizatorów.

Na zakończenie pragnę raz jeszcze podziękować naszym większym i mniejszym sponsorom, którymi byli:

Fundacja March of Dimes Preventing Birth Defects/ New York

Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki

General Electric Company- Warszawa

Still Company - Katowice

Mam nadzieję - do zobaczenia za rok....

Prof. Dr hab. M. Respondek-Liberska

Kierownik Sekcji Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej

Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego

majkares@uni.lodz.pl

P.S.
Dla zainteresowanych naszych konferencją informuję iż mamy jeszcze kilka dodatkowych egzemplarzy skryptu „Problemy kardiologiczne i badania Dopplera u płodu” tom I - III gdzie zamieszczono zarówno zasady działania naszej Sekcji jak i prezentacje z Walewic.