Bookmark and Share

Zakres wymagań obowiązujących lekarza ubiegającego się o CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI Sekcji Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego z zakresu Echokardiografii Prenatalnej

Część I: praktyczna

Udokumentowanie min. 150 przypadków badań ultrasonograficznych dotyczących prawidłowego obrazu serca i naczyń oraz min. 50 przypadków istotnych patologii kardiologicznych u płodu (CHD, SVT, TTTS, zroślaki, ektopia, acardiac, CHF) poświadczonych przez lekarza posiadającego Certyfikat Sekcji Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego (Lista lekarzy uprawnionych do oceny części praktycznej na stronie www.umed.lodz.pl/fetalecho/l - ośrodków typu C lub B wg zasad POLKARD-PRENATAL)

Część II: publikacje

Min. 1 opis przypadku z zakresu prenatalnej diagnostyki echokardiograficznej Min. 1 praca oryginalna lub poglądowa z zakresu diagnostyki echokardiograficznej (indeksowana w MEDLINIE/Pub Medzie)

Część III: kursy

Min. 1 szkolenie indywidualne(5 dni) w ośrodku kardiologii prenatalnej typu C Min 1 szkolenie na kursie z zakresu kardiologii prenatalnej w Polsce lub za granicą Min 1 szkolenie w ośrodku kardiologicznym, w którym operowane są noworodki z wadami sercowo-naczyniowymi

Część IV: teoretyczna (egzamin testowy oraz ustny przed komisją składającą się z członków Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego)

 1. Embriologia serca
 2. Fizjologia krążenia płodowego i funkcja serca płodu, odrębności w stosunku do krążenia noworodkowego
 3. Wpływ ultradźwięków na płód w 1, 2 i 3 trymestrze ciąży, zasady bezpieczeństwa badania
 4. Zasady położniczego badania USG 1, 2 i 3 trymestrze ciąży
 5. Ocena stanu płodu za pomocą badania techniką Dopplera
 6. Wskazania do badania serca płodu w 1, 2 i 3 trymestrze ciąży
 7. Aktualnie obowiązujące normy badania echokardiograficznego serca płodu ilościowe i jakościowe
 8. Zasady rozpoznawania i monitorowania wad serca płodu, ze szczególnym uwzględnieniem wad botalozależnych: rodzaje, rozpoznawanie, kwalifikacja do porodu, zasady postępowania okołoporodowego
 9. Zasady rozpoznawania nieprawidłowego położenia serca płodu
 10. Heterotaksja płodu - definicja, podziały, rozpoznawanie, postępowanie
 11. Ektopia serca płodu - definicja, podziały, rozpoznawanie, postępowanie
 12. Niemiarowości w czynności serca płodu: zasady postępowania w przypadku skurczów dodatkowych, częstoskurczu, bloku całkowitego serca płodu
 13. Obrzęk płodu immunologiczny - definicja, diagnostyka, postępowanie
 14. Obrzęk płodu nieimmunologiczny - definicja, diagnostyka, postępowanie
 15. Niewydolność krążenia płodu, skala Huhty, postępowanie terapeutyczne, wskazania do czasu i sposobu ukończenia ciąży
 16. Diagnostyka i postępowanie w guzach serca płodu
 17. Ocena tętnic wieńcowych u płodu - diagnostyka, postępowanie
 18. Zasady stosowania terapii umiarawiającej u płodu: w leczeniu przezłożyskowym, w leczeniu bezpośrednim do płodu, kwalifikacja do terminu i sposobu ukończenia ciąży
 19. Zasady monitorowania płodu za pomocą echokardiografii płodowej w patologii pozasercowej
 20. Diagnostyka i postępowanie w patologicznej ciąży mnogiej:
  1. zespół transfuzji pomiędzy bliźniakami (TTTS)
  2. zroślaki
  3. „acardiac twin”
  4. zgon jednego z bliźniaków
  5. wada serca u jednego z bliźniaków
  6. arytmia u jednego z bliźniaków
 21. Sonograficzne markery najczęstszych zespołów genetycznych płodu
 22. Sonograficzne markery wad letalnych płodu
 23. Rodzaje wad wrodzonych wykrywanych w badaniu ultrasonograficznym, ze szczególnym uwzględnieniem hipoplazji płuc
 24. Rola badania echokardiograficznego w wadach pozasercowych płodu
 25. Znaczenie kliniczne prenatalnie stwierdzanej dysproporcji jam serca płodu
 26. Wpływ farmakoterapii ciężarnej na układ krążenia płodu:
  1. tokoliza w porodzie zagrażającym
  2. sterydoterapia w porodzie przedwczesnym
  3. insulinoterapia w cukrzycy
  4. leki przeciwpadaczkowe
 27. Zasady monitorowania stanu płodu u ciężarnej z przewlekłą chorobą
 28. internistyczną (np. kolagenozą, wadą serca nabytą, nowotworem, przewlekłą niewydolnością nerek)
 29. Zasady monitorowania stanu płodu z wadą serca botalozależną
 30. Postępowanie z płodem z prawidłową budową serca oraz przedwczesnym zamknięciem się zastawki otworu owalnego i/lub przewodu tętniczego
 31. Kardiologiczne powikłania infekcji u płodu z prawidłową budową serca płodu
 32. Rola testu potrójnego
 33. Zasady kwalifikowania do amniopunkcji genetycznej i kordocentezy
 34. Zasady rozpoznawania opóźnienia rozwoju wewnątrzmacicznego płodu
 35. Wpływ IUGR na stan kardiologiczny płodu
 36. Znaczenie rozpoznania kardiomegalii u płodu
 37. Interwencje w kardiologii prenatalnej - obecne możliwości
 38. Miejsce badania za pomocą techniki MR w diagnostyce prenatalnej
 39. Wpływ prenatalnego badania kardiologicznego na psychikę ciężarnej
 40. Znaczenie diagnostyki prenatalnej dla dalszych losów noworodków z wadami sercowo-naczyniowymi, różnice w wynikach leczenia i odległej obserwacji noworodków z wadami serca z i bez diagnostyki prenatalnej
 41. Zasady kwalifikowania do porodu w przypadku problemów kardiologicznych u płodu w ciąży pojedynczej oraz w ciąży mnogiej
 42. Rola zespołu wielospecjalistycznego w opiece nad ciężarną i płodem z problemem kardiologicznym nie rokującym przeżycia u noworodka
 43. Rola kardiologa dziecięcego i kardiochirurga w opiece nad płodem z problemem kardiologicznym potencjalnie poddającym się leczeniu
 44. Rola najnowszych technik obrazowania płodu 3D oraz 4D w prenatalnej diagnostyce kardiologicznej
 45. Rola telemedycyny w prenatalnej diagnostyce kardiologicznej
 46. Strony internetowe poświęcone problemom echokardiografii prenatalnej

Opracowanie lipiec 2004: ostatnia modyfikacja 18 sierpnia 2004


Prof. M. Respondek-Liberska Sekcja Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej PTU Kierownik Programu Min Zdrowia POLKARD-PRENATAL
Prof. A. Sysa Członek Honorowy Sekcji Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej PTU
Prof. A. Siwińska Członek Zarządu Sekcji Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej PTU
Prof. J. Stańczyk Członek Zarządu Sekcji Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej PTU
Prof. M. Spaczyński Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
Prof. K. Szaflik Wice-Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
Prof. W. Kawalec Konsultant Krajowy ds. Kardiologii Dziecięcej
Prof. J. Brązert Kierownik Sekcji Ultrasonografii Towarzystwa Ginekologicznego
Bukmacher Mostbet jest liderem branży gier hazardowych i bukmacherskich online w Polsce. Opinie graczy o Mostbet są jak najbardziej pozytywne. Nasz zespół profesjonalistów oferuje wysokie kursy, ogromny wybór wydarzeń i gier sportowych, różne bonusy i promocje, darmowe zakłady, darmowe spiny i szybkie wypłaty. Gra będzie podwójnie wygodna, jeśli pobierzesz naszą aplikację mobilną. Zarejestruj się i zwiększ z nami swoje wygrane!