Bookmark and Share

Zasady przyznawania Certyfikatów UMIEJĘTNOŚCI Sekcji Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego

(poprzednia modyfikacja 2002, ostatnia listopad, 2005)

W Polsce badania echokardiograficzne płodu wykonywane są w nielicznych ośrodkach. Wymagają one od lekarzy czasochłonnego przygotowania, wiedzy teoretycznej, praktycznej oraz umiejętności sonograficznych z zakresu kilku dziedzin: kardiologii dziecięcej, echokardiografii dziecięcej, neonatologii i położnictwa, radiologii, pediatrii, genetyki.
Badanie echokardiograficzne płodu jest integralną częścią badania sonograficznego płodu i powinno być interpretowane w oparciu o znajomość pełnego obrazu klinicznego pacjenta - płodu.

Osoba ubiegająca się o przyznanie „Certyfikatu Sekcji Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej” powinna spełniać następujące warunki:

& 1
Członkostwo w PTU potwierdzone opłaceniem składki za dany rok kalendarzowy (xerokopia dowodu wpłaty)

& 2
Członkostwo Sekcji Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej PTU (konieczne wypełnienie Deklaracji uwzględniającej zaliczone min. 2 szkolenia poświadczone xerokopiami )

& 3
Specjalizacja medyczna (otwarta lub ukończona) jedna z wyżej wymienionych lub doktorat lub znaczący dorobek publikacyjny

& 4
Udział w min. 2 kursach i/lub szkoleniach z zakresu echokardiografii płodu

& 5
Conajmniej dwuletni staż pracy w pracowni utrasonograficznej/echokardiograficznej (samodzielne lub pod nadzorem wykonywanie badań, w tym w okresie szkolenia lekarz powinien wykonać i ocenić conajmniej 100 echokardiogramów płodowych prawidłowych oraz co najmniej 50 echokardiogramów płodowych nieprawidłowych, potwierdzonych stosownym zaświadczeniem bezpośredniego przełożonego i kierownika jednej z placówek:
. Zakład Diagnostyki i Profilaktyki Wad Wrodzonych I„CZMP” & Uniwersytet Medyczny Łódź,
. Poradnia Perinatologii i Kardiologii Prenatalnej, II Katedra i Klinika Położnictwa i
Ginekologii AM Karowa 2, Warszawa
. Pracownia Kardiologii Prenatalnej Śląskiej Akademii Medycznej
,

&6
Celem przedłużenia Certyfikatu niezbędne jest zgłoszenie do ogólnopolskiej bazy danych www.orpkp.pl min. 5 patologii kardiologii prenatalnej rocznie z weryfikacją rozpoznań pourodzeniowych i minimum jedna publikacja rocznie z zakresu kardiologii prenatalnej.

& 7
Celem uzyskania Certyfikatu lub jego przedłużenia niezbędne jest przedstawienie na posiedzeniu Sekcji Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej interpretacji wyników swojego badania (konieczne jest przedstawienie przypadku z nieprawidłowym obrazem echokardiograficznym serca płodu) udokumentowanego optymalnie na kasecie video lub CD wraz z przedstawieniem dalszych losów pacjenta po urodzeniu.
W przypadku wygaśnięcia Certyfikatu możliwe jest jego wznowienie poprzez udokumentowanie na forum Sekcji aktualnej działalności diagnostycznej (minimum 20 przypadków kardiologicznych w bazie danych, aktualne publikacje na t/ kardiologii prenatalnej, zdobycie nagrody związanej z kardiologią prenatalną lub wyróżnienia na forum krajowym lub zagranicznym, udokumentowanie min. dwóch kursów doskonalących od czasu wygaśnięcia Certyfikatu)

& 8
Wybitnym osobom przyczyniającym się do rozwoju naszej Sekcji przyznajemy Honorowe Certyfikaty (bezterminowe) po złożeniu pisemnego wniosku przez członka Sekcji, wręczane tym osobom które aktywnie uczestniczą w naszych spotkaniach

& 9
Członek Sekcji legitymujący się Certyfikatem ma prawo do zgłaszania gabinetu do Akredytacji Sekcji. Zasady Akredytacji opracowano odrębnie

& 10
Uzyskanie Certyfikatu Sekcji jest potwierdzeniem posiadania przez lekarza umiejętności wykonania badania kardiologicznego u płodu, ale nie jest jednoznaczne z posiadaniem wiadomości z zakresu kardiologii płodowej, jak również nie jest jednoznaczne z możliwością udzielania profesjonalnej konsultacji kardiologicznej dla rodziców potomka z wadą wrodzoną

Sekretariat: Sekcja Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej
Polskiego Tow. Ultrasonograficznego
Zakład Diagnostyki i Profilaktyki Wad Wrodzonych I„CZMP” & Uniwersytet Medyczny
Rzgowska 281/289, 93-345 Łódź,
E-mail: zdipww@hotmail.com.pl

W imieniu Zarządu Sekcji:
Prof. Dr hab. M. Respondek-Liberska -- Łódź
Dr hab. n. med. J. Dangel - Warszawa
Dr n. med. A. Włoch - Katowice
Prof. A. Nowicki -- Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego

Bukmacher Mostbet jest liderem branży gier hazardowych i bukmacherskich online w Polsce. Opinie graczy o Mostbet są jak najbardziej pozytywne. Nasz zespół profesjonalistów oferuje wysokie kursy, ogromny wybór wydarzeń i gier sportowych, różne bonusy i promocje, darmowe zakłady, darmowe spiny i szybkie wypłaty. Gra będzie podwójnie wygodna, jeśli pobierzesz naszą aplikację mobilną. Zarejestruj się i zwiększ z nami swoje wygrane!