Bookmark and Share

Wielowodzie

Maja w 27 tyg wieku ciązowego: wielowodzie, początek wodobrzusza, w przebiegu zwyrodnienia gruczolakowatego płuc CCALM typI/II, leczenie płodu - Prof. K. Szaflik, ICZMP, poród i leczenie noworodka - zespół ICZMP
Maja  w wieku lat 4


Maja w wieku lat 4