Bookmark and Share

Aktualności

Sprawozdanie z II-giej Konferencji naukowo-szkoleniowej KARDIO-PRENATAL

W dniu 14 grudnia 2007 w ramach realizacji Programu Kardio-Prenatal zorganizowano II-gą konferencję naukowo-szkoleniową (poprzednia 6 grudnia 2006), tym razem w ośrodku Nowa Gdynia w Łodzi, gdzie znajduje się wygodna klimatyzowana sala konferencyjna.
Program konferencji w załączeniu, w postaci wydruku oraz płyty DVD na której zawarto wszystkie prezentacje w postaci obrazów i filmów w programie power point.
Dodatkowo dla celów szkoleniowych zawarto na płycie 3 zagadki echokardiograficzne.
Celem upowszechnienia idei naszej konferencji został także opracowany plakat (A3), w sprawozdaniu w formacie A4.

W I części konferencji wygłoszono dwa wykłady: doc. T. Dangela – anestezjologa z Warszawy, który przedstawił rolę hospicjum we współczesnej opiece perinatalnej oraz wykład Z. Toboty – administratora naszej bazy danych, prezentujący założenia i aktualności dotyczące rejestru problemów kardiologicznych u płodów. Z nowości min. wprowadzono zasadę weryfikacji rozpoznań kardiologicznych przez losowo dobierane przez program komputerowy osoby z ośrodków Polkardu typu C (prof. M. Respondek-Liberska lub doc. J. Dangel lub dr n. med. A. Włoch). Od roku 2008 aby dany przypadek mógł zostać zweryfikowany konieczne będzie poza dotychczas wprowadzanymi danymi, dodatkowe uzupełnienie w postaci zamrożonych i ruchomych obrazów. Wśród najlepiej udokumentowanych badań raz do roku zostanie wyłoniony w drodze konkursu najlepszy „Echokardiografista płodowy”. Nasza baza danych stanie się w ten sposób nie tylko rejestrem wad płodów ale także „filmową encyklopedią” problemów kardiologicznych u płodów.
We wstępnej części konferencji wręczono Nagrodę im. Dr A. Respondka za rok 2006 dla dr Walkowskiego ze Starachowic, oraz nowe certyfikaty Przesiewowego Badania Serca Płodu dla dr M. Chojnickiego z Gdańska, dr B. Mrozińskiego z Poznania, dr S. Forysia z Łodzi oraz dla dr B. Radzymińskiej-Chruściel z Krakowa.

Głównym celem konferencji była dyskusja i walidacja ogólnopolskiej bazy danych przypadków kardiologicznych u płodu www.orpkp.pl, która powstała w roku 2004.
Aktualnie w rejestrze bierze udział ponad 60 ośrodków, a w bazie danych zgromadzono informacje o ponad 1400 płodach. Do dyskusji o bazie danych zaproszono przedstawicieli wiodących ośrodków: trzech typu C (z Łodzi, Warszawy i Śląska) , trzech typu B (z Łodzi, Warszawy i z Poznania) oraz trzech typu A (ze Szczecina, z Gdańska i z Krakowa).
Zadaniem każdego z ośrodków była prezentacja przypadków wprowadzonych do bazy danych (z nadaniem kodu identyfikacyjnego) oraz przedstawienie ich losów.
Do dyskusji zaproszono także samodzielnych pracowników nauki w tzw. duetach położniczo-kardiologicznych lub położniczo-neonatologicznych.
Z ośrodka łódzkiego typu C zaprezentowano przypadek i losy płodu z wadą serca oraz trisomią 18 (dr Żarkowska), przypadek ze złożoną wadą serca oraz nieprawidłowym położeniem trzew, który skutecznie był leczony w naszym ośrodku i wypisany do domu w dobrym stanie (lek. med. S. Foryś) oraz dwa przypadki dotyczące diagnostyki wad serca płodów we wczesnej ciąży 14-16 tyg. (dr n. med. M. Słodki).
Z ośrodka warszawskiego typu C przedstawiono przypadek skutecznej korekcji kardiochirurgicznej u płodu/noworodka z zarośnięciem zastawki płucnej i hypoplazją prawej komory ( lek. med. P. Własienko, Doc. J. Dangel), trudności diagnostyczne bradykardii u płodu
lek. med. K. Jalinik, Doc. J. Dangel , problemy diagnostyczno – terapeutyczne u płodu ze złożonymi zaburzeniami rytmu serca oraz funkcjonalną atrezją tętnicy płucnej, ( Doc. J. Dangel, lek. med. A. Hamela – Olkowska, lek. med. J. Rękawek ), trzepotanie przedsionków z blokiem 2:1, (r K. Leszczyńska2, lek. med. A. Hamela – Olkowska1, lek. med. P. Własienko1, dr M. Chojnicki3, prof. K. Preis2, Doc. J. Dangel1
Z ośrodka śląskiego typu C przedstawiono przypadek :Okienko aortalno – płucne u płodu (
dr n. med. A. Włoch), Tetralogia Fallota z atrezją zastawki tętnicy płucnej oraz stenozą zastawki aortalnej, ( dr n. med. W. Rozmus – Warcholińska, Z ośrodka poznańskiego typu B, przedstawiono : Zespół tachy – bradykardia, dr B.Mroziński1, dr E. Połczyńska – Kaniak2, dr K. Drews 2, Prof. A. Siwińska1, „Zastawkowe zwężenie lewego ujścia tętniczego”
dr B. Mroziński1, dr A. Mościcki2, dr K. Drews2, Prof. A. Siwińska.1
Z ośrodka łódzkiego typu B przedstawiono przypadek Częstoskurcz nadkomorowy u płodu”
dr n. med. K. Jarosik (Łódź) oraz Trzepotanie przedsionków u 26 – tygodniowego płodu”
dr K. Jarosik (Łódź) .
Z ośrodka warszawskiego typu B: jeden przypadek „Wada stożka naczyniowego u płodu z wewnątrzmacicznym zahamowaniem wzrostu” dr A.Piotrowska Wichłacz, dr E. Zacharska Kokot
Ośrodki typu A miały swoje reprezentacje ze Szczecina: Zastawkowe zwężenie tętnicy płucnej
dr J.Węgrzynowski, dr G. Dawid (Szczecin) oraz Ubytek w części beleczkowej przegrody międzykomorowej - dr J.Węgrzynowski, dr G. Dawid.
Z Gdańska: Niewydolność krążenia z dużym rzutem – opis przypadku dr M. Chojnicki, dr M. Boćkowski, dr K. Leszczyńska oraz przypadek złożonej wady serca z bradykardią , dr M.Chojnicki1, dr K. Leszczyńska2, Prof.K.Preis2
z Krakowa: „Wada serca u płodu – prezentacja 2 przypadków” dr B.Radzymińska – Chruściel (Kraków)
oraz z Katowic : oraz „A – V Canal u płodu – prezentacja przypadku” dr E. Wojciechowska .

Po prezentacjach poszczególnych przypadków miała miejsce bardzo rzeczowa i merytoryczna dyskusja wielu uczestników konferencji. Początkowo zaplanowano dyskusję okrągłego stołu z udziałem położników, kardiologów prenatalnych, neonatologów, kardiologów dziecięcych

Z udziałem : Prof. J. Brązert (położnik), Doc. T. Dangel (anestezjolog), Doc. E. Gulczyńska (neonatolog), Doc. P. Kaczmarek (położnik), Prof. K. Kornacka (neonatolog), Doc. I. Maroszyńska (neonatolog), Prof. J. Moll (kardiolog), Doc. M. Pietryga (położnik), Prof. K. Preis (położnik), Prof. M. Respondek – Liberska (kardiolog prenatalny), Doc. M. Ropacka, (położnik), Prof. J. Sikora (położnik), Doc. P. Sieroszewski (położnik), Prof. A. Siwińska (kardiolog), Prof. J. Stańczyk (kardiolog), Prof. A. Sysa (kardiolog), Prof. K. Szaflik (położnik) .
Ale ponieważ dyskusja toczyła się cały czas w czasie poszczególnych sesji zrezygnowaliśmy z niej w sensie formalnym, a i tak czas konferencji wydłużył się nam o 80 min.

W trakcie dyskusji przedstawiono propozycję projektu naukowego wieloośrodkowego na rok 2008: dotyczącego opracowania algorytmu postępowania w bloku całkowitym serca
1) bloku całkowitego serca płodu (III stopnia) ( główni wykonawcy projektu dr B. Radzymińska – Chruściel / Prof. M. Respondek – Liberska
Zaplanowano także Opracowanie ogólopolskiego algorytmu diagnostyczno-terapeutycznego w przypadku zespołu hypoplazji lewego serca u płodu HLHS (głownie wykonawcy Doc. J. Dangel. ).

W wyniku dyskusji wśród organizatorów i uczestników konferencji wyłoniono 2 istotne wnioski co do organizacji programu Kardio-Prenatal na rok 2008.
Po pierwsze skierowanie wniosku do NFZ w sprawie zróżnicowania cen za badania echokardiograficzne eu płodu : badania skryningowe cena X, badania konsultacyjne w ośrodkach referencyjnych typu C 2 x X lub 3 x X.

Po drugie obligatoryjne konsultowanie w ośrodkach Kardio-Prenatal typu C w wybranych patologii kardiologicznycyh u płodu:
1. wady serca płodu przewodozależne ,
2.SVT w przypadku braku efektu po 7- dniowej terapii
3. izolowany blok całkowity serca płodu
4. wady serca poniżej 16 tygodnia ciąży.

Ze względu na liczne kontrowersje dotyczące prezentowanych przypadków zwłaszcza dotyczących nieskutecznych terapii płodów z SVT i zgonów noworodków w ośrodkach typu B, Doc. Dangel podjęła się przeprowadzenia w roku 2008 badania wieloośrodkowego w ramach Kardio-Prenatal jako pilnego problemu do rozwiązania. W tej sytuacji projekt dotyczący HLHS zostanie zrealizowany w terminie późniejszym.
Podsumowaniem konferencji były niektóre opinie uczestników które pozwalam sobie przytoczyć (z Smsów oraz e-maili):
„dziękujemy za znakomitą konferencję i rzeczową dyskusję”,
„czy koniecznie musimy czekać cały rok na następną taką konferencję”
„jeszcze nigdy nie uczestniczyłam w tak znakomitej i merytorycznej dyskusji”,
„dziękuję za wspaniałą atmosferę spotkania i integrację naszego środowiska”,
„bardzo dużo nauczyłam się od kardiologów dziecięcych jako położnik, choć wydawało mi się, że już dużo wiem”
„bardzo dziękuję za możliwość udziału w konferencji „
„gratuluję znakomitej formuły konferencji – aktywność uczestników i pełna sala do końca najlepiej świadczą o tym jak bardzo była potrzebna”
„gratulacje dla zespołu za przygotowanie znakomitej płyty z prezentacjami i zagadkami – super pomysł”.

Galeria zdjęć

Opracowanie:
Prof. M. Respondek-Liberska
Kierownik Programu Kardio-Prenatal
Grudzień 17, 2007

Wróć
Bukmacher Mostbet jest liderem branży gier hazardowych i bukmacherskich online w Polsce. Opinie graczy o Mostbet są jak najbardziej pozytywne. Nasz zespół profesjonalistów oferuje wysokie kursy, ogromny wybór wydarzeń i gier sportowych, różne bonusy i promocje, darmowe zakłady, darmowe spiny i szybkie wypłaty. Gra będzie podwójnie wygodna, jeśli pobierzesz naszą aplikację mobilną. Zarejestruj się i zwiększ z nami swoje wygrane!